Hem

 

Advokatfirman

Dolin AB

Advokatfirman Dolin AB är en allmänpraktiserande advokatbyrå med särskild inriktning på utlänningsrätt, brottmål, socialrätt och familjerätt. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde, offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

 

Vi har lång erfarenhet av att företräda barn och ungdomar i utsatta situationer. I dessa ärenden lägger vi all fokus på barnet och gör allt för att finnas till hands när det behövs, att ge professionell juridisk rådgivning på barnets villkor och att erbjuda den trygghet som barn behöver.

 

Advokatfirmans vision är att erbjuda fullt engagemang, hög tillgänglighet och att skapa rättssäkerhet för den enskilde.

BESÖKSADRESS:

SVÄRDVÄGEN 21

182 33 DANDERYD

 

BANGÅRDSGATAN 13

753 20 UPPSALA

KONTAKT:

TEL: 08-755 00 55

FAX: 08-755 10 50

E-POST: INFO@DOLIN.SE