Advokat

 

Advokatfirman

Dolin AB

Advokat

 

Advokat Irina Dolin studerade juridik vid Stockholms Universitet och tog juristexamen år 2005. Efter tio år på en allmänpraktiserande advokatbyrå grundade Irina Dolin år 2015 Advokatfirman Dolin, med målet att driva en advokatbyrå med särskild fokus på humanjuridiken.

 

Advokat Irina Dolin är särskilt specialiserad inom utlänningsrätt och hon har bland annat framgångsrikt drivit mål i Europadomstolen i Strasbourg. Hon har lång erfarenhet av att företräda barn och ungdomar i migrationsärenden, men även i familjerättsliga sammanhang och som särskild företrädare för barn som utsatts för brott.

 

Curriculum Vitae

Namn: Irina Dolin

Född 1980 i Tartu, Estland

Studier i EG-rätt och mänskliga rättigheter, Katolieke Universität, Belgium 2004

UNHCHR, Genéve, Schweiz 2005

Jur. kand., LLM, Stockholms Universitet 2005

Advokatfirman Svahnström 2005 - 2015

Inträde i Sveriges Advokatsamfund 2011

Styrelsemedlem i Juseks advokatsektions styrelse 2007 -

Advokatfirman Dolin 2015 -

 

Språk

Engelska, ryska (flytande)

Ukrainska, estniska, franska, italienska (förståelse i tal och skrift)

Persiska (pågående utbildning)

BESÖKSADRESS:

SVÄRDVÄGEN 21

182 33 DANDERYD

 

BANGÅRDSGATAN 13

753 20 UPPSALA

KONTAKT:

TEL: 08-755 00 55

FAX: 08-755 10 50

E-POST: INFO@DOLIN.SE