Brottmål

 

Advokatfirman

Dolin AB

brottmål

 

Advokatfirman Dolin åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi är särskilt specialiserade på arbete med unga lagöverträdare.

 

Offentlig försvarare

Som misstänkt har man i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare. Det kan man få redan under förundersökningen eller till en eventuell rättegång.

 

Man har rätt till offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om man riskerar annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden.

 

Om man vill ha en offentlig försvarare under förundersökningen ska man ta kontakt med åklagaren, som är förundersökningsledare vid grövre brott. Om åtal redan är väckt kan man vända sig direkt till domstolen för att få en offentlig försvarare under rättegången.

 

Målsägandebiträde

Har du blivit utsatt för brott så kan domstolen i vissa fall förordna ett målsägandebiträde som hjälper dig. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig. Om den tilltalade döms för brottet kan han eller hon betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten.

 

Särskild företrädare för barn

I fall då en vårdnadshavare misstänks för brott mot barnet kan barnet få en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i rättegång. Det är åklagare som ansöker hos domstolen om särskild företrädare för barn. Domstolen kan tillfälligt förordna en särskild företrädare utan att vårdnadshavaren får veta det, om det är nödvändigt att barnets rätt ska kunna tas tillvara.

BESÖKSADRESS:

SVÄRDVÄGEN 21

182 33 DANDERYD

 

BANGÅRDSGATAN 13

753 20 UPPSALA

KONTAKT:

TEL: 08-755 00 55

FAX: 08-755 10 50

E-POST: INFO@DOLIN.SE