دری

 

Advokatfirman

Dolin AB

 

دفتر وکالت دولین در سویدن

 

تمرکز و فعالیت دفتر وکالت دولین در زمینه حقوق مهاجرت و اقامت ، حقوق جزا و حقوق خانواده در خدمت شما میباشد. ما در تمامی موارد مربوط به قضایای شخصی و رسمی موکلین می پردازیم

. وبا تجربه گسترده در خدمت کودکان و جوانان که در شرایط ٱسیب پذیر قرار دارند، می باشیم

 

در زمینه حقوق مهاجرت ، خدمات و فعالیت ما پاسداری از حقوق پناهجویان میباشد. همچنان ما در تمام مسائل مربوط به اقامت و درخواست پناهندگی شما ، در قضایأی مختلف مربوط به در خواست اقامت، اجازه کار، الحاق به خانواده، درخواست شهروندی سویدن( درخواست تابعیت سویدن) و همچنان درحالات تحت نظارت (درنظارتخانه های اداره مهاجرت ) قبل از اخراج یعنی از درخواست اقامت تا دریافت اقامت در خدمت شما استیم

 

تأسیس کننده این دفتر مشاور حقوقی، وکیل ایرینا دولین که در زمینه حقوق مهاجرت سالها فعالیت داشته ودارنده تجربه بیشتر از ده سال با پناهجویان ومهاجرین افغان را در کشور سویدن با خود دارد

 

.اِیرینا دولین نیز عضو کمیته افغان‌- سویدن است ووی قبلا به افغانستان سفر کرده تا از شرایط این کشور بیشتر آگاهی حاصل نماید

 

.اِیرینا دولین همچنان درمحکمه اتحادیه اروپا٬ در قضیه شماره (۰۹ /۲۳۵۰۵) از یک خانم افغان که تحت تهدید اخراج از کشور سویدن بود، موفقانه دفاع نموده است

 

قابل توجه مراجعین گرامی

 

اداره مهاجرت سویدن به همه پناهجویان یک وکیل مقرر مینماید و هزینه های وکیل را میپردازد. اما متقاضیان پناهندگی میتوانند به میل خود وکیل حقوقی انتخاب کنند و وکیل مورد علاقه خود را در زمان درخواست پناهندگی معرفی نمایند. به این طور وکیل مورد قبول از طرف اداره مهاجرت برای شما تعیین میگردد

 

شما همچنان در صورت ضرورت و امکانات پولی میتوانید وکیل شخصی انتخاب نمایید. شما میتوانید با ما در تماس شوید و سوالات خود را مطرح کنید. ما با ترجمانان ورزیده همکاری داریم و تلاش ما این است که از امنیت قضایی موکلین خود حمایت کنیم

 

آدرس و شماره تماس با ما

 

دفتر وکالت دولین در شهر استاکهولم و اوپسالا

 

۰۷۰- ۹۷۷ ۱۷۱۸

BESÖKSADRESS:

SVÄRDVÄGEN 21

182 33 DANDERYD

 

BANGÅRDSGATAN 13

753 20 UPPSALA

KONTAKT:

TEL: 08-755 00 55

FAX: 08-755 10 50

E-POST: INFO@DOLIN.SE