Kostnader

 

Advokatfirman

Dolin AB

 

Kostnader

 

Det kan bli kostsamt att anlita en advokat. Det kan dock löna sig att ta kontakt med en kvalificerad juridisk rådgivare i ett tidigt skede för att lösa dina juridiska problem så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. I många fall finns det också möjlighet att få ersättning för hela eller delar av kostnaden.

 

När personer misstänks för eller har utsatts för brott gäller särskilda regler om advokatkostnader. Den som misstänks ha begått något grövre brott har rätt till en offentlig försvarare, och den som har blivit utsatt för brott kan få ett målsägandebiträde på statens bekostnad.

I vissa andra typer av mål, exempelvis när asylsökande ska få sin sak prövad eller när man ska tvångsvårda någon, betalar staten för kostnaderna för offentligt biträde.

 

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i alla svenska hemförsäkringar. Det innebär att din försäkring kan erbjuda finansiering för en del av dina kostnader för ett juridiskt ombud.

Vi hjälper dig att reda ut om din försäkring gäller i den uppkomna situationen.

 

Rättshjälp

Om din hemförsäkring med rättsskydd inte täcker det rättsliga ärendet, eller om du inte har hemförsäkring och i övrigt saknar ekonomisk förmåga att betala för ett juridiskt ombud, kan du i vissa fall aktivera rättshjälp.

Rättshjälp innebär att du som privat person kan få hjälp att betala delar av kostnader i vissa typer av ärenden. Kontakta oss om du vill veta vad som gäller för just dig.

BESÖKSADRESS:

SVÄRDVÄGEN 21

182 33 DANDERYD

 

BANGÅRDSGATAN 13

753 20 UPPSALA

KONTAKT:

TEL: 08-755 00 55

FAX: 08-755 10 50

E-POST: INFO@DOLIN.SE