Socialrätt

 

Advokatfirman

Dolin AB

socialrätt

 

Advokatfirman Dolin åtar sig uppdrag i ärenden rörande tvångsvård enligt lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV).

 

I mål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som åtgärden avser. Du kan alltid framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Kostnaden för offentliga biträdet betalas av staten. Får du inte ett offentligt biträde kan du alltid anlita ett privat ombud.

 

BESÖKSADRESS:

SVÄRDVÄGEN 21

182 33 DANDERYD

 

BANGÅRDSGATAN 13

753 20 UPPSALA

KONTAKT:

TEL: 08-755 00 55

FAX: 08-755 10 50

E-POST: INFO@DOLIN.SE